Beste wijkbewoners,

Vlak voor de Zomerparty, die werd gehouden op zaterdag 22 juni jl, gingen we nog even de wijk opschonen voor de zomer.

Heeft u zin om een keer mee te lopen met de vaste groep? Geef u dan op bij de coördinator van deze activiteit Micheline Matthijssen, tel 641188 of via mimatoss@yahoo.com

Wij hopen u een keer te ontmoeten bij de opschoonactie.

Namens de bewonersgroep, Tonnie Roelofs