Beste wijkbewoners,

We mochten dit jaar weer vele nieuwe wijkbewoners begroeten bij de Oudejaarsparty van 28 december jl. U liet zich niet weerhouden door het matige weer en met 135 wijkbewoners hebben we er weer een leuk ontmoetingsmoment van gemaakt. Met elkaar genoten we van de muziek, de drankjes en versnaperingen. De nog aanwezige Kerstman ging vaak op de foto met de gasten en een ritje met de arrenslede door je eigen wijk bleek erg in trek bij de kinderen. Foto’s van de Oudejaarsparty kunt u bekijken via de link.

Voor de leden van de bewonersgroep is het leuk om te zien dat er zo positief wordt gereageerd op de activiteit. Wij vonden het fijn dat u er was.

Namens de bewonersgroep, TonnieRoelofs