Beste wijkbewoners,

In de wijk zijn 3 vogelvoederplaatsen geplaatst door de bewonersgroep. Het Oranjefonds heeft deze aan onze wijk geschonken. Het is leuk om te zien dat onze gevederde vrienden er zoveel plezier aan beleven.

Gooi uw oude brood niet weg maar bezorg het in het voederhuis.

Tonnie Roelofs. Heischouw 47 of per e-mail: aroelofs@home.nl