Geachte buurtbewoners,

Op zaterdag 17 maart jl. is de buurt weer ontdaan van zwerfvuil door wijkbewoners. Veel restanten van vuurwerk, serpentines van de carnavalsoptocht en blikwerk verdwenen in de vuilniszakken. Dezelfde middag werd alles opgehaald door de reinigingsdienst van Gemeente Oss. Kortom we hebben weer een schone wijk.

Bedankt voor uw medewerking namens de bewonersgroep,

Tonnie Roelofs