Beste wijkbewoners,

De jaarplanning voor alle activiteiten voor onze wijk is bekend, zie de agenda op deze pagina. Maar…. ideeën van wijkbewoners zelf zijn van harte welkom! Samen kunnen we de plannen dan uitvoeren. Zo was er de wens vanuit de Merinohof om een kerstboom te plaatsen. Brabant Wonen zorgde voor een extra boom en een bewoner van de Merinohof ging met de leden van de bewonersgroep aan de slag om alle bomen op te tuigen en weer af te breken. Samenwerken is gezellig en geeft voldoening. Tijdens de feestdag was de hele wijk, van welke kant je ook binnenreed, feestelijk verlicht door de kerstbomen. Dank aan Brabant Wonen!!!!!!

Hartelijke groet namens de bewonersgroep,

Tonnie Roelofs, Heischouw 47