Beste wijkbewoners,

Het insectenhotel is in gebruik genomen door allerlei insecten die er hun eitjes hebben achtergelaten. Wie goed kijkt ziet dat er veel pijpjes en stenen zijn dicht gemetseld door de insecten . De vele bloemsoorten die rond het insectenhotel waren gezaaid hebben de hele zomer veel insecten naar het hotel gelokt. Wij zijn benieuwd hoe in het voorjaar het insectenhotel langzaam tot leven zal komen.

Vriendelijke groet, Tonnie Roelofs, Heischouw 47