Beste wijkbewoners,

Misschien hebben jullie de foto van het insectenhotel op het ontmoetingsplein bij de Heihoek/ Bosschepad gezien in het weekblad ‘Regio Oss’? Inmiddels is het hotel in gebruik genomen door vele insecten. We zijn er trots op dat dit allemaal mogelijk is in de openbare ruimte. Dat je plannen kunt maken voor je wijk en dat de Gemeente Oss die plannen, als die haalbaar zijn, ook ondersteund. Komend jaar gaan we verder met het vervangen van enkele houten bloembakken in onze wijk. Hiervoor gaan we het Oranjefonds weer benaderen. Het Oranjefonds steunt veel initiatieven in het land die de leefbaarheid in een wijk vergroten en de onderlinge samenwerking versterken.

Vriendelijke groet,

Tonnie Roelofs, Heischouw 47