Beste wijkbewoners,

We hebben onze wijk weer doorlopen om het zwerfvuil op te ruimen. Het wordt steeds schoner en er valt steeds minder op te ruimen en dat is fantastisch. Wilt u ook een keer mee gaan met de prikploeg?

Neem dan contact op met,

Tonnie Roelofs

Heischouw 47